Inhoudelijke klussen gemeente Hellendoorn

Wil jij op een viertal bijeenkomsten met ondernemers en maatschappelijke organisaties als gespreksleider optreden? Het gaat om duurzame energiewinning uit wind, zon, biomassa en mestvergisting.” Als de gemeente Hellendoorn zoiets vraagt, kun en wil je niet weigeren. Inhoudelijk bijzonder relevant en directer communiceren dan face to face is niet mogelijk. Graag dus. En een ervaring die ik niet graag had willen missen.
Als diezelfde gemeente zich dan na de zomervakantie meldt met het verzoek je taalvaardige tanden te zetten in de concept strategische visie voor de komende jaren, dan is dat een volgende uitdagende klus die echt ergens over gaat. Lekkere kluif, het water loopt me in de mond.